'Set' er ikke det samme som set på Facebook

Pressenævnet har i dag afgjort, at MetroXpress ikke hørte en modpart og kilde i en dansk sag om bortførelse af børn. MetroXpress havde nemlig fået hele morens udlægning og skulle nu høre faren om hans version. De kontaktede faren via Facebook og bad ham kommentere, før de bragte artiklen dagen efter.

Faren svarede aldrig, men alligevel bragte MetroXpress artiklen. Det gjorde de med den begrundelse, at beskeden til faren var markeret med en notifikation: 'Seen' (der betyder 'set' på dansk).

Her er, hvad Pressenævnet mener om den vurdering:

[...] Facebooks registrering som ”set” er et udtryk for, at [Faren]s Facebook-profil har været inde på beskeden, men ikke nødvendigvis et udtryk for, at beskeden er læst.
Det er Pressenævnets opfattelse, at det som udgangspunkt er mediets ansvar at dokumentere, at der er udvist tilstrækkelig ihærdighed for at opnå kontakt til den, omtalen vedrører.
Pressenævnet finder, at Metroxpress’ henvendelse via Facebook ikke kan anses for et tilstrækkeligt forsøg på at opnå kontakt i den foreliggende situation, hvor [Faren] har bestridt at have modtaget beskederne, og hvor Metroxpress alene modtog en elektronisk besked som kvittering, men ikke en besked skrevet af [Faren], og da parterne ikke i forvejen havde kommunikeret sammen via Facebook i umiddelbar tilknytning til artiklen. 

Ergo er en 'set' notifikation IKKE nok til at dokumentere, at en besked er nået frem. Det hænger meget vel sammen med, at beskeder ofte åbnes i flok, hvis der er flere, og at Facebook ofte registrerer selve flok-åbningen som, at alle er set. I hvert fald fjernes det røde notifikationstegn, når en gruppe med flere forskellige ulæste mail er blevet åbnet via det lille besked-ikon i den blå linje øverst på Facebook.

Du kan læse hele afgørelsen på Pressenævnets hjemmeside.